Potenciál - Yoga 1/1

13. listopad 2015 | 01.02 |

I žila jednou v divoké Brazílii krásná, vnímavá žena. Její jméno bylo Sonia. S mužem, kterého hluboce milovala, dala život dvěma dcerám - starší Renatě a o dva roky mladší Robertě, která měla Downův syndrom.

Narodila se před více než čtyřiceti lety a její matka o ni s bezpodmínečnou láskou pečovala tím nejlepším způsobem, jaký znala. Prostředkem, jak dceři pomoci, se jí stal způsob jejího dřívějšího života - jóga. Tu Sonia, která tíhla k medicíně, přizpůsobila potřebám své dcery a později, když už nebylo pochyb o jejím účinku a Roberta velmi záhy po narození přestala trpět respiračními problémy a silně hypotonickými pohyby typickými pro Downův syndrom, vedla touto cestou další děti.

Její pojetí jógy vešlo později do povědomí a dějin přístupu k dětem se speciálními potřebami pod názvem "Yoga for the Special Child". A tak se Roberta, která fyzicky opustila náš svět ve věku čtrnácti let, stala prvním z mnoha dětí, které prostřednictvím jógy našly štěstí a spokojenost ve svém těle. Sonia cestovala a stále cestuje po celém světě, aby v Americe, Africe, Asii, Austrálii i Evropě sdílela a předávala svou zkušenost a umožňovala rodinám dětí se speciálními potřebami nalézt tentýž jejich potenciál, jaký ona dokázala zpřístupnit své dceři.

Na její kurzy přicházejí lidé z mnoha zemí a společenských (profesních) vrstev. Fyzioterapeuté, ergoterapeuté, speciální pedagogové, psychologové, rodiče dětí se speciálními potřebami a - v neposlední řadě - ony samy, mezi nimi tohoto roku i já. Já, která jsem byla ilustrací mnoha Soniiných sdělení, která nám letos na podzim v Kodani na první části základního kurzu předala.

Nepředávala je právě vždy slovem. Proto se nebudu snažit je zde interpretovat, alespoň ne dnes.
Dnes se pokusím přiblížit něco málo ze způsobu, jakým Sonia pojímá jógu u člověka s dětskou mozkovou obrnou (a jak na něj jóga působí).

Budu dnes naprosto upřímná. Budiž tím posvěcena slova, která zvolím.

Mám oproti drtivé většině lidí s dětskou mozkovou obrnou (a nejen jim) výhodu. Tou první je jistá míra pohybového nadání. Koresponduje s devizou, kterou ve svém těle mám k dispozici - bezprostředně vnímám jeho pohyb a dokážu jej z pozoruhodně velké části značně ovlivnit. Když mě jako malou budily v noci křeče lýtek, na otázku "kde  to bolí?" jsem si ukazovala na hlavu v místě, kam jsem po narození krvácela. Když se soustředím, dokážu zdařile napodobit pohyb beze známky odchylky.

Tak jak dokážu pohyb ovlivnit, tak silně vnímám omezení, kterým podléhá. Jóga je cestou, jak mohu náhled na své tělo změnit. Přestat některá omezení uvažovat a umožnit tak tělu, aby využilo svůj maximální motorický potenciál. Přijela jsem na kurz v kondici, kterou jsem se neustále snažila nějak zlepšovat. Úmysly byly správné, ale způsob jejich vzniku, tedy výchozí vnímání vlastních dispozic, jsem pojímala jinak. V mém vědomí byla roky fixovaná skutečnost, že mám dětskou mozkovou obrnu, mezi jejíž nejvýraznější znaky v mém případě patří třeba to, že mám levou stranu těla výrazněji hypotonickou než pravou a pravá noha že má neustále tendenci se vtáčet.

Toto vědomí bylo silnější než vnímání toho, co všechno mé tělo dokáže a dělá správně.

Sonia na kurzu nešetřila chválou. Neupozorňovala mne, že něco dělám špatně. Vyžadovala sice, abych se alespoň pokusila dělat vše, co bez problémů z jógy zvládla většina spoluúčastníků bez speciálních potřeb mého typu ;-), oceňovala ale jakékoli maximum, kterého bylo tělo schopno.  A pozice, které jsem nedokázala provést ve stoje, adaptovala na polohu v sedě. Pokud i ta byla pro mne náročná, přizpůsobila je lehu. V některých okamžicích mi poskytla fyzickou oporu, s jejíž pomocí jsem mohla vnímat pohyb či polohu těla, kterou vyžadovala, bez omezení, které plynulo z mého běžného motorického maxima (Když jsem například v sedu na zemi s nataženýma nohama nedokázala zároveň uvolnit kolena a vyrovnat páteř, zacentrovala mi páteř, stabilizovala sed a vlastním tělem poskytla pro záda oporu. "Toto je tvá páteř a takto dokáže nést tvou hlavu, tělo i mysl. Uvědom si ji.") . Když jsem si pak onen moment uvědomovala dost dlouho, ustoupila, fyzickou oporu odstranila, ale já už jsem daný pohybový prvek dokázala sama spontánně provést. (Seděla jsem s páteří vyrovnanou, nohama beze známek hypertonu nebo spasticity nataženýma před sebou.)

Tímto způsobem dosáhla změn vědomí, které záhy následovaly i změny těla. Naučila jsem se dýchat bránicově - ulevilo se způsobu, jak vyjadřovat emoce. "Emoce jsou spojené s dechem," říká a já mohu její slova jen potvrdit. Vždyť co jsem s to dýchat přirozeně, reaguji o něco klidněji, dokážu se přimět k trpělivosti, nerozumím-li, co mi někdo právě chce říci. Zjistila jsem, čeho je mé tělo, zejména páteř, schopno - a přestože teď necvičím Vojtu, což pro mne donedávna byla naprosto nutná terapie, vypadá tělo, jako bych v terapii byla.

Mimo jiné mi jóga umožnila užívat si pohyb, který jsem vždycky milovala, ale neměla pokaždé tu možnost procítit a prožít jej pozitivně - tanec. Vždy se hýbala jen některá část mého těla a ostatní tu nezvyklou pozici kompenzovaly. Po návratu z Dánska tančí celé tělo. Poprvé v životě vnímám jeho těžiště tam, kde skutečně je (to je pro spastika nesmírně těžké, protože v napětí a zvýšeném nároku na rovnováhu jsou veškeré svaly jeho těla, takže v podstatě neustále koordinuje svůj stoj, jako by měl každou chvíli spadnout, prostřednictvím nezvyklých, nepřirozených souhybů - ve stoji na jedné noze flektuje a rotuje špičku, na obou krčí kolena a v propnutí často neovládne třes celých nohou). Rovnováhu má, ale je obtížné ji nalézt a využít právě pro patologický tonus svalů. S tím se ale v mém případě dá pracovat právě prostřednictvím jógy.

Popsat tento prožitek je velice těžké. Pro dnešek myslím, že stačilo. Budu se velmi brzy těšit napočtenou a snad i naviděnou, až právě stříhané video - jógový medailonek - bude na světě ;-)

*Kliknutím na tento text zobrazíte album fotografií z kurzu.*

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Potenciál - Yoga 1/1 lucka 17. 11. 2015 - 21:14
RE(2x): Potenciál - Yoga 1/1 peti95 25. 11. 2015 - 19:05
RE: Potenciál - Yoga 1/1 lucka 28. 11. 2015 - 18:32