Poděkování - kurz jógy, Dánsko 2015

23. prosinec 2015 | 18.37 |

Konec roku je plný předsevzetí ...

... odpuštění ...

... vděčnosti.

Nejen za to materiální, ale já bych na tomto místě dnes chtěla poděkovat všem sponzorům (oni velmi dobře vědí) - z řad známých a většinou i neznámých, z řad firem, za jejich finanční podporu. Ti  všichni mi přispěli na kurz jógy v Dánsku dohromady částkou 28.000,- Kč. S jejich pomocí jsem tak mohla zaplatit kurzovné (25.000 Kč) a část cestovných nákladů. Veškeré zbývající potřeby, pobyt a cestu zpátky, jsem hradila z vlastních prostředků.

Díky také těm, kteří mi pomáhali s administrativou, vyřízením veškerých formalit ohledně získání prostředků a účasti na kurzu.

Děkuji všem, kteří mě na mé cestě za profesí terapeutky podporují finančně, materiálně, slovem. Děkuji za báječnou dánsko-švédsko-brazilsko-chorvatsko-bulharskou společnost všech účastníků kurzu. Bylo mi ctí být s Vámi, je mi ctí být jednou z těch, kterým Sonia může předat své dovednosti.

Dá-li Prozřetelnost a stav mého konta, sejdeme se příští rok na navazujícím kurzu ve Spojených státech ... a možná i blíž ....

Omm shanti shanti shanti, mějte krásný čas!

Zpět na hlavní stranu blogu